Woitgroup - montaż i demontaż maszyn przemysłowych, serwis maszyn do papieru
Woitgroup - montaż i demontaż maszyn przemysłowych, serwis maszyn do papieru

Zakres naszej działalności

Nasza Firma prowadzi specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego transferu fabryk, montaż i demontaż maszyn, relokacji urządzeń przemysłowych i linii technologicznych. W zakres naszej działalności wchodzi: serwis , obsługujemy utrzymanie ruchu, automatyka i robotyka przemysłowa, hydrauliki siłowej i pneumatyki, demontaż, montaż i modernizacja linii przemysłowych, drukarni , montaż systemów wentylacyjnych, montaż orurowania przemysłowego, montaż urządzeń w przemyśle samochodowym i lotniczym, instalacje elektryczne, instalacje linii przemysłowych, prace ślusarskie, stolarskie, złomowanie maszyn, prace na dużych wysokościach, transportu maszyn, spawanie metodami: gazowe 311-G, MIG 131 (Metal Inert Gas), MAG 135 (Metal Active Gas) TIG 141 (Tungsten Inert Gas) oraz montaż i demontaż konstrukcji stalowych wraz z budową fundamentów i posadowień pod jej instalację.

Scope of our services

Our Company provides specialized services of comprehensive factory transfer, relocation of industrial machinery and production lines. The scope of our activities includes: service, maintenance, automation and industrial robotics, hydraulics and pneumatics, disassembly, assembly and modernization of production line, printing house, installation of ventilation systems, installation of industrial piping system, installation of equipment in the automotive and aerospace, electrical installations, installations of technological lines, locksmith, carpentry, machines scrapping, work at high altitudes, heavy equipment transport, welding methods: gas 311-G, MIG 131 (Metal Inert gas) and MAG 135 (Metal Active Gas) TIG 141 (Tungsten Inert Gas ) and also assembly and disassembly of steel structures, including the construction of foundations and foundations under installation of steel structures.

Leistungen

Unsere Firma erbringt fachgerechte Leistungen im Bereich eines komplexen Transfers von Fabriken sowie Verlagerung von industriellen Anlagen und technologischen Linien. Unser Angebot umfasst: Service, Bedienung, Instandhaltung, Automatik und industrielle Robotik, Krafthydraulik und Pneumatik, Einbau, Demontage und Modernisierung von industriellen Linien, Druckereien, Einbau von Belüftungssystemen, Montage industrieller Verrohrung, Einbau von Einrichtungen der Fahrzeug- und Flugzeugindustrie, Elektroinstallationen, Errichtung von industriellen Linien, Schlosserei- und Tischlereiarbeiten, Maschinenverschrottung, Arbeiten in Höhen, Maschinentransport, Schweißarbeiten: Autogenschweißen 311-G, MIG 131 (Metal Inert Gas), MAG 135 (Metal Active Gas), TIG 141 (Tungsten Inert Gas) und Ein- und Ausbau von Stahlkonstruktionen mit Fundament und Gründung für Stahlkonstruktionen.

Montaż i demontaż maszyn

Machinery assembly and disassembly

Machinen demontage und montage

Montaż i modernizacja lini przemysłowych

Assembly and modernization of production line

Machinen modernisierung

Montaż systemów wentylacyjnych

Installation of ventilation systems

Einbau von Belüftungssystemen

Serwis i automatyka przemysłowa

Service and industrial automation

Service und industrielle Automatik

Transport i logistyka maszyn

Machinery transport and logistics

Machinen transport und logistik

Prace budowlane

Construction work

die Bauarbeiten

Nasze ostatnie wykonania

Możemy się pochwalić dużym doświadczeniem w wykonywaniu ogromnych projektów na rynku polskim ale również europejskim. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych ujęć naszych osiągnięć.

Ours last projects

We can be proud of great experience in performing huge projects on the Polish market but also in the European Union. Below are some interesting shots of our achievements.

Unsere letzten Projekte

Wir können stolz sein auf große Erfahrung bei der Durchführung von großen Projekten auf dem polnischen Markt, sondern auch in der Europäischen Union sein. Im Folgenden sind einige interessante Aufnahmen unserer Erfolge.

Woitgroup Wojciech Lewandowski
Relokacja maszyn. Kompleksowo przenosimy masyzny, linie produkcyjne.
Paper machine, Voith, Valmet
Demontaż i montaż maszyn przemysłowych
Woitgroup - Zajmujemy się przenoszeniem maszyn papierniczych np. Voith, Valmet.
Woitgroup - profesjonalnie przeniesiemy Twoją maszynę. Posiadamy ogromne doświadczenie w demontażu i ponownym montażu maszyn do papieru, linii technologicznych oraz wykonywaniu konstrukcji stalowych.
Woitgroup - Wojciech Lewandowski - Wykonujemy serwis maszyn, konserwacje maszyn na terenie Polski ale również na terenie Unii Europejskiej.
Nasz zespół powierzone zadania wykonuje profesjonalnie i z zachowaniem standardów bezpieczeństwa.Posiadamy wszystkie niezbędne stadardy ale również dostosowujemy się do wymagań Klienta.

Tu byliśmy...

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za dotychczasowe wspólne sukcesy. Doceniamy nasze współdziałanie i polecamy się do kolejnych przedsięwzięć.

Zapraszamy do współpracy...

We were here...

We would like to thank You for our existing successes. We appreciate our cooperation and we would like to recommend for the next projects.

We would like to invite you to cooperation...

Hier sind wir gewesen...

Wir möchten uns bei Ihnen für unsere gemeinsamen Erfolge in der Vergangenheit herzlich danken. Wir wissen unsere bisherige Zusammenarbeit zu schätzen und empfehlen uns für die nächsten Projekte.

Wir laden Sie herzlich zur Zusammenarbeit ein!

  • Thinksoft - Aplikacje dla Firm, Programowanie Bydgoszcz

Masz pytanie lub potrzebujesz ofertę?

Nie krępuj się z nami skontaktować - Wojciech Lewandowski - +48 535 133 113

www.woitgroup.pl

Have a question or need a custom quote?

Please feel free to contact with us - Wojciech Lewandowski - +048 535 133 113

www.woitgroup.pl

Haben Sie eine Frage oder brauchen Sie ein Angebot?

Kontaktieren Sie uns! - Wojciech Lewandowski - +048 535 133 113

www.woitgroup.pl