Woitgroup - montaż i demontaż maszyn przemysłowych, serwis maszyn do papieru
Woitgroup - montaż i demontaż maszyn przemysłowych, serwis maszyn do papieru

Moduł transportowy

Każdy z naszych Klientów ma możliwość otrzymania dostępu do internetowej aplikacji monitorowanaia transportu Woitgroup. Dostęp zapewnia unikatowy login oraz hasło dzięki którym jesteśmy w stanie zalogować się do aplikacji. Wystarczy skorzystać z przekierowania znajdującego się po prawej stronie, aby wejść w panel logowania.

Program umożliwia monitorowanie i śledzenie transportu. Za pomocą tej aplikacji nasi Klienci, po zalogowaniu, mają możliwość podglądu aktualnego statusu wszystkich transportów w obrębie danego projektu.
Można sprawdzić informacje do których przede wszystkim należą:
 • bieżący status transportu,
 • numer transportu,
 • data przyjazdu,
 • data załadunku,
 • data odjazdu oraz inne.
 • Ponadto istnieje możliwość podglądu ładunku w dodanej dokumentacji fotograficznej.

  Przekierowanie do aplikacji monitorowania transportu

  Przekierowanie do logowania do modułu transport. Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.

  Transport panel

  All of our Customer can receive access to the online Woitgroups transport tracking application. Access provides a unique login and password which allow to log on to the application. We just need to use a link redirecting us to the login panel.

  The program enable to transport monitoring and tracking. Using this application our Customers, after logging in, have the ability to view current status of all shipments associated with the project.
  May check the following information:
 • current status of transport,
 • transport number,
 • arrival date,
 • loading date,
 • departure date and other.
 • Furthermore, It is also possible to preview the added photographic documentation of shipment.

  Redirect to transport panel

  Przekierowanie do logowania do modułu transport. Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.

  Transportmodul

  Jeder unserer Kunden erhält die Möglichkeit Online auf die Applikation „ Überwachung und Verfolgung der Sendung“ Woitgroup zuzugreifen. Benutzername und Passwort ermöglichen Ihnen den Zugriff. Verwenden Sie den Batten Einloggen auf der rechten Seite um sich anzumelden.

  Das Programm ermöglicht Ihnen die Überwachung und Verfolgung des Speditionsweges (Transports). Mit dieser Anwendung haben unsere Kunden (nach der Anmeldung) die Möglichkeit, den aktuellen Status aller Sendungen im Rahmen des Projekts zu sehen.
  Was kann u.a. überwacht und verfolgt werden:
 • Aktueller Status der Sendung
 • Komisionsnummer
 • Ankunftsdatum
 • Tag der Verladung
 • Abfahrtsdatum und andere.
 • Darüber hinaus besteht die Möglichkeit über zugefügte Fotodokumentation die Sendung anzuzeigen.

  Weiterleitung auf die Applikation: Überwachung der Sendung.

  Przekierowanie do logowania do modułu transport. Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.

  Containers Type

  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  containers weight 2 300 kg
  containers capacity 28 180 kg
  inside lenght 5,9 m
  inside width 2,35 m
  inside height 2,39 m
  dimensions of doors 2,34 m x 2,28 m
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  containers weight 3 750 kg
  containers capacity 267 000 kg
  inside lenght 12,03 m
  inside width 2,35 m
  inside height 2,39 m
  dimensions of doors 2,34 m x 2,28 m
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  containers weight 2 360 kg
  containers capacity 30 140 kg
  inside lenght 5,94 m
  inside width 2,35 m
  inside height 2,35 m
  --
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  containers weight 5 000 kg
  containers capacity 40 000 kg
  inside lenght 12,13 m
  inside width 2,4 m
  inside height 2,14 m
  --
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  containers weight 3 940 kg
  containers capacity 28 560 kg
  inside lenght 12,3 m
  inside width 2,35 m
  inside height 2,7 m
  dimensions of doors 2,34 m x 2,58 m
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  containers weight 4 820 kg
  containers capacity 27 860 kg
  inside lenght 13,56 m
  szerokość wewnętrzna 2,35 m
  inside height 2,7 m
  dimensions of doors 2,34 m x 2,58 m
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  containers weight 2 350 kg
  containers capacity 28 130 kg
  lenght x width 5,9 m x 2,35 m
  height 2,38 m
  dimensions of doors 2,34 m x 2,28 m
  dimensions of roof 2,23 m x 5,44 m
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  containers weight 3 850 kg
  containers capacity 26 630 kg
  lenght x width 12,03 m x 2,35 m
  height 2,38 m
  dimensions of doors 2,34 m x 2,29 m
  dimensions of roof 2,21 m x 11,57 m
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Platforma
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Platforma
  containers weight 2 740 kg
  containers capacity 31 260 kg
  inside length 6,06 m
  inside width 2,44 m
  --
  --
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Platforma
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Platforma
  containers weight 5 700 kg
  containers capacity 39 300 kg
  inside length 12,19 m
  inside width 2,44 m
  --
  --

  Rodzaje kontenerów

  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Dry container
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Dry container
  waga kontenera 2 300 kg
  ładowność kontenera 28 180 kg
  długość wewnętrzna 5,9 m
  szerokość wewnętrzna 2,35 m
  wysokość wewnętrzna 2,39 m
  wymiary drzwi 2,34 m x 2,28 m
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Dry container
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Dry container
  waga kontenera 3 750 kg
  ładowność kontenera 267 000 kg
  długość wewnętrzna 12,03 m
  szerokość wewnętrzna 2,35 m
  wysokość wewnętrzna 2,39 m
  wymiary drzwi 2,34 m x 2,28 m
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  waga kontenera 2 360 kg
  ładowność kontenera 30 140 kg
  długość wewnętrzna 5,94 m
  szerokość wewnętrzna 2,35 m
  wysokość wewnętrzna 2,35 m
  --
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  waga kontenera 5 000 kg
  ładowność kontenera 40 000 kg
  długość wewnętrzna 12,13 m
  szerokość wewnętrzna 2,4 m
  wysokość wewnętrzna 2,14 m
  --
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  waga kontenera 3 940 kg
  ładowność kontenera 28 560 kg
  długość wewnętrzna 12,3 m
  szerokość wewnętrzna 2,35 m
  wysokość wewnętrzna 2,7 m
  wymiary drzwi 2,34 m x 2,58 m
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  waga kontenera 4 820 kg
  ładowność kontenera 27 860 kg
  długość wewnętrzna 13,56 m
  szerokość wewnętrzna 2,35 m
  wysokość wewnętrzna 2,7 m
  wymiary drzwi 2,34 m x 2,58 m
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  Woitgroup świadczy usługi relokacji maszyn wraz z ich transportem.
  waga kontenera 2 350 kg
  ładowność kontenera 28 130 kg
  długość x szerokość 5,9 m x 2,35 m
  wysokość 2,38 m
  wymiary drzwi 2,34 m x 2,28 m
  wymiary dachu 2,23 m x 5,44 m
  Woitgroup - montaż i demontaż maszyn przemysłowych, serwis maszyn do papieru
  Woitgroup - montaż i demontaż maszyn przemysłowych, serwis maszyn do papieru
  waga kontenera 3 850 kg
  ładowność kontenera 26 630 kg
  długość x szerokość 12,03 m x 2,35 m
  wysokość 2,38 m
  wymiary drzwi 2,34 m x 2,29 m
  wymiary dachu 2,21 m x 11,57 m
  Woitgroup - montaż i demontaż maszyn przemysłowych, serwis maszyn do papieru
  Woitgroup - montaż i demontaż maszyn przemysłowych, serwis maszyn do papieru
  waga kontenera 2 740 kg
  ładowność kontenera 31 260 kg
  długość wewnętrzna 6,06 m
  szerokość wewnętrzna 2,44 m
  --
  --
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  waga kontenera 5 700 kg
  ładowność kontenera 39 300 kg
  długość wewnętrzna 12,19 m
  szerokość wewnętrzna 2,44 m
  --
  --

  Typ Container

  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Gewicht des Containers 2 300 kg
  Fassungsvermögen 28 180 kg
  Innenlänge 5,9 m
  Innenbreite 2,35 m
  Innenhöhe 2,39 m
  Türmaße 2,34 m x 2,28 m
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Dry container
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Dry container
  Gewicht des Containers 3 750 kg
  Fassungsvermögen 267 000 kg
  Innenlänge 12,03 m
  Innenbreite 2,35 m
  Innenhöhe 2,39 m
  Türmaße 2,34 m x 2,28 m
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Flatrack container
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Flatrack container
  Gewicht des Containers 2 360 kg
  Fassungsvermögen 30 140 kg
  Innenlänge 5,94 m
  Innenbreite 2,35 m
  Innenhöhe 2,35 m
  --
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Flatrack container
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Flatrack container
  Gewicht des Containers 5 000 kg
  Fassungsvermögen 40 000 kg
  Innenlänge 12,13 m
  Innenbreite 2,4 m
  Innenhöhe 2,14 m
  --
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - High Cube Dry container
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - High Cube Dry container
  Gewicht des Containers 3 940 kg
  containers capacity 28 560 kg
  Fassungsvermögen 12,3 m
  Innenbreite 2,35 m
  Innenhöhe 2,7 m
  Türmaße 2,34 m x 2,58 m
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - High Cube Dry container
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - High Cube Dry container
  Gewicht des Containers 4 820 kg
  Fassungsvermögen 27 860 kg
  Innenlänge 13,56 m
  Innenbreite 2,35 m
  Innenhöhe 2,7 m
  Türmaße 2,34 m x 2,58 m
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Open Top Dry Container
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Open Top Dry Container
  Gewicht des Containers 2 350 kg
  Fassungsvermögen 28 130 kg
  Länge x Breite 5,9 m x 2,35 m
  Höhe 2,38 m
  Türmaße 2,34 m x 2,28 m
  Dimensionen Dach 2,23 m x 5,44 m
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Open Top Dry Container
  WOITGROUP - relokacja maszyn, przenoszenie maszyn - Open Top Dry Container
  Gewicht des Containers 3 850 kg
  Fassungsvermögen 26 630 kg
  Länge x Breite 12,03 m x 2,35 m
  Höhe 2,38 m
  Türmaße 2,34 m x 2,29 m
  Dimensionen Dach 2,21 m x 11,57 m
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Gewicht des Containers 2 740 kg
  Fassungsvermögen 31 260 kg
  Innenlänge 6,06 m
  Innenbreite 2,44 m
  --
  --
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Woitgroup - zapewniamy transport maszyn. Świadczymy usługi transportu ponadgabrytowego na terenie Unii Europejskiej, zaś demontowane przez nas maszyny, profesjonalnie oznakowane, w pełni do ładowania zabezpieczamy.
  Gewicht des Containers 5 700 kg
  Fassungsvermögen 39 300 kg
  Innenlänge 12,19 m
  Innenbreite 2,44 m
  --
  --